ของขวัญมหามงคล

พระคุณพ่อ พระคุณแม่

 

อานิสงส์ของการให้ทาน 

การให้ทานนั้นมี ๒ แบบ คือการให้ทานจำเพาะเจาะจง ๑
การให้ทานแบบไม่จำเพาะเจาะจง ๑

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ของขวัญมหามงคล

เนื้อโลหะสำริด ปิดทองเครื่องทรงและฐาน หน้าตัก 9 นิ้ว
45,000.00 บาท
เนื้อโลหะสำริด ปิดทองเครื่องทรงและฐาน หน้าตัก 5 นิ้ว
25,000.00 บาท
เนื้อทองคำ 96.5 (13 กรัม)
45,000.00 บาท
เนื้อทองคำ 96.5 (13 กรัม)
45,000.00 บาท
เนื้อทองแดงรมดำ พร้อมกรอบ
199.00 บาท
เนื้อทองแดงรมดำ พร้อมกรอบ
199.00 บาท
เนื้อว่านมหามงคล พร้อมกรอบ
139.00 บาท
เนื้อว่านมหามงคล พร้อมกรอบ
139.00 บาท

รับสั่งจองพร้อมหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น

เนื่องจากเหรียญพระคุณพ่อพระคุณแม่
มีจำนวนจำกัดเพียง 1 ล้านเหรียญ เท่านั้น

ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์รับสั่งจอง
เฉพาะผู้สั่งจองพร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น