ติดต่อเรา

พระคุณพ่อ พระคุณแม่

สำนักงานโครงการ วัดทุ่งเศรษฐี

๑๔๔ ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก ๒๘-๑ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๙๘-๓๕๕๕ / ๐๙๙-๒๑๘-๐๘๘๘
โทรสาร ๐๒-๗๒๘-๔๔๓๓
Line : @pkdadmom หรือ QR CODE
เพิ่มเพื่อน

www.พระคุณพ่อพระคุณแม่.com

อีเมล์ : contact@pkdadmom.com