ของขวัญมหามงคล

โครงการพระพุทธรูปพระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (จำลอง) และเหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อ พระคุณแม่ วัดทุ่งเศรษฐี